วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์น้ำและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา