วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 13.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ทหญ. ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ณ ทหญ. บังเกิดผลดีที่สุด ทั้งในภาวะฉุกเฉิน และเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) และการประสานความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่