วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ทหญ. ครั้งที่ 1/2566 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ทหญ. ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ของซาอุดิอาระเบีย ได้จัดสรรโควต้าผู้แสวงบุญชาวไทย ประจำปี 2566 จำนวน 13,000 คน เพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตลอดจนพี่น้องที่เดินทางมารอรับ – ส่ง ทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำทั้งเที่ยวบินขาไป (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566) และเที่ยวบินขากลับ (ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่