วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมสัมมนาฯด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน การตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)