วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประธานประดับเครื่องหมายตำแหน่งให้แก่พนักงานฯ ประจำปี 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่ง ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)), นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) และผู้บริหาร ทหญ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่งให้แก่พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่ง จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่