วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (เวลา 10.00 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ บริษัท/สายการบิน เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถงภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่