วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ตรวจพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและญาติผู้มาส่งในเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (เวลา 15.00น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตรวจพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและญาติผู้มาส่งในเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดตารางการบินขาไปในวันที่ 12, 13, 29 มิ.ย. 65, 1 ก.ค. 65 และเที่ยวบินขากลับในวันที่ 21, 22 ก.ค.65, 9, 10, 11 ส.ค. 65 ณ ศูนย์อำนวยความสะดวก ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่ง ทหญ. ร่วมกับจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและญาติพี่น้องที่เดินทางมาส่ง ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย