วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (เวลา 13.30 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ด่านศุลกากร, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, ด่านตรวจพืช, สภ.คลองหอยโข่ง, ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่, และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมภารกิจอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ทหญ. 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่