วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางระหว่างประเทศของสายการบิน Scoot Airlines เส้นทาง สิงคโปร์ – หาดใหญ่

วันที่ 23 เมษายน 2565 (เวลา 14.19 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ และ ผู้บริหาร พนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางระหว่างประเทศของสายการบิน Scoot Airlines เที่ยวบินที่ TR 635 เส้นทาง สิงคโปร์ – หาดใหญ่ โดย ทหญ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก และการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test&Go อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสายการบิน และสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2565 สายการบิน Scoot Airlines มีกำหนดทำการบินเส้นทาง สิงคโปร์ – หาดใหญ่ – สิงคโปร์ เวลาเข้า 14.10 น. และเวลาออก 14.50 น. โดยทำการบินทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2565