วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ เพื่อเตรียมต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test&Go

วันที่ 1 เมษายน 2565 (เวลา 10.00 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อม ผู้บริหาร ทหญ.และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตม. ศก. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนหางาน เข้าตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test&Go ณ ทหญ. ซึ่งในวันที่ 13 เมษายน 2565 สายการบิน Air Asia มีกำหนดเปิดให้บริการในเส้นทาง หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ – หาดใหญ่ เป็นเที่ยวบินแรก โดยกำหนดตารางการบินสัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ นอกจากนี้สายการบิน Scoot มีกำหนดเปิดให้บริการในเส้นทาง สิงคโปร์ – หาดใหญ่ – สิงคโปร์ เที่ยวบินแรกในวันที่ 23 เมษายน 2565 กำหนดตารางการบินสัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ พฤหัสบดี และวันเสาร์