วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทม.คอหงส์ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ โครงการหงส์น้อยผู้ดูแลสุขภาพ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นางมณฑา ไชยงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางณัชชา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหวะ มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมในกิจกรรมการฝึกอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ โครงการหงส์น้อยผู้ดูแลสุขภาพ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง เขตเทศบาลเมืองคอหงส์