วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมรองนายกเทศมนตรีนครสงขลามอบป้าย Songkhla Covid Free Settingให้กับ แก่ร้านเกียดฟั่ง สาขา 1 ถนนรามวิถี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบป้าย Songkhla Covid Free Setting แก่ร้านเกียดฟั่ง สาขา 1 ถนนรามวิถี ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด คือ 1. ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 100% และมีมาตรการสุ่มตรวจ ATK 2. ผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 100% และ 3. สถานประกอบการผ่านมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี (Thai Stop Covid) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำงาน การเรียน การท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข