วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 21 มิ.ย. 64 ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัมจำนวน 200 ถุงปลากระป๋อง 400 กระป๋อง และบะหมี่  กึ่งสำเร็จรูป 540 ซอง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,000 บาท จากศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ในระลอก 3 จังหวัดสงขลาที่ยังคงมีการระบาดและมียอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 3,000 ราย จึงส่งผลให้ทางจังหวัดเกิดการล๊อกดาวน์ในหลาย ๆ พื้นที่ ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านจากสถานการณ์ ดังกล่าวเครื่องอุปโภคบริโภคถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์จึงส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่จังหวัดส่งขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือประชาชนต่อไป