วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ผู้ว่าการ กฟผ.พร้อมผู้บริหาร ลงใต้ พบปะชาวโรงไฟฟ้าจะนะ

03 พ.ย. 2022
239

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 “พี่สิงห์” นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยพี่ ๆ ผู้บริหาร ลงใต้ พบปะชาวโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อสื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ของ กฟผ. ซึ่งเน้นย้ำเรื่องการปรับ Mindset การนำค่านิยม SPEED มาปรับใช้ในการทำงาน พร้อมเสริมในเรื่องแนวคิด EGAT for ALL กฟผ. เป็นของทุกคน เพื่อทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย นอกจากนั้นยังรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นในการทำงานจากพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวโรงไฟฟ้าจะนะ ในงานเยี่ยมพี่เยือนน้อง ตอน “พี่สิงห์มาเยือน แหลงเทือนให้หรอยที” โดยมี “พี่เขม” นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ.) นำทีมพี่ ๆ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom เพื่อรับฟังผ่านระบบออนไลน์