วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้รับจ้างจะเริ่มนำเครื่องจักรเข้าดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 บริเวณหลังวัดเกาะเสือที่เกิดทรุดตัวลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กิจการร่วมค้า RWS ประกอบด้วยผู้ประสานงานและวิศวกรผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 บริเวณหลังวัดเกาะเสือที่เกิดทรุดตัวลง ได้เข้าพบนายประเสริฐ สุขคะโต ผู้อำนวยการสำนักช่างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรึกษาหารือแนวทางการก่อสร้างและชี้แจงแนวทางดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ตลอดจนร่วมวางแผนการจราจรเลี่ยงเส้นทาง และปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน พร้อมกันนี้ทางคณะได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและผู้ใช้ถนนบริเวณดังกล่าวได้ผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งผู้รับจ้างจะเริ่มนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการในเร็วๆนี้ พร้อมกับแผน ปชส.ปิดการจราจรให้ทราบล่วงหน้าด้วย

โดยโครงการฯนี้ เริ่มสัญญา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกของประชาชนและผู้ใช้ถนนบริเวณดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้ และควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในระยะนี้ด้วย