วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ประกอบการร่วมขอบคุณนายกสาครฯในจัดกิจกรรมว๊อคกิ้งสตรีท ถนนคนเดิน ใน โครงการ POWER OF HATYAI

วันที่ 26 เมษายน 2566 ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าย่าน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 / และบริเวณใกล้เคียง / ผู้ประกอบการตลาดสันติสุข / ผู้ประกอบการตลาดพลาซ่า 1, 2 และกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร สตรีทฟู๊ด ถนนคนเดิน ร่วมขอขอบคุณ เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี ในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมว๊อคกิ้งสตรีท ถนนคนเดิน ใน โครงการ POWER OF HATYAI เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจการค้ากลับมาอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้หาดใหญ่ฟิ้นตัวอย่างรวดเร็ว และให้เป็นในแนวทางกันโดยบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ได้ร่วมแก้ไข รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา การขับเคลื่อน ในการ นำมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น