วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สบร. ทหญ. เข้าร่วมโครงการ “สบร. ทำดีเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยส่วนบำรุงรักษาท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สบร.ทหญ.) จัดโครงการ “สบร. ทำดีเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2566 โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สบร. ทหญ. ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมรั้วทางเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ และบริเวณอาคารบำบัดน้ำเสียท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย ปรับทัศนียภาพให้สะอาดเรียบร้อยดูสะอาดตา