วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยในวันนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ลดธงครึ่งเสา เพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในโอกาสนี้ ผหญ. ได้ให้นโยบายต่อผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทหญ. ให้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน คอยสังเกตุสภาวะจิตใจของเพื่อนร่วมงานและบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในภายภาคหน้า