วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (NBT)