วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้บริหารฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค และฝ่ายออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทอท. ลงพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อพบปะผู้บริหารพนักงานและตรวจเยี่ยมอาคารผู้โดยสาร เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 (เวลา 09.00 น.) นายสมภพ ภาคสวรรค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) (รญภ.) พร้อมด้วย นายวิสาร อยู่ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ผู้บริหารฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค และฝ่ายออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทอท. ลงพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อพบปะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย รญภ. ได้รับฟังรายงานการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต่างๆ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ โดยมี นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่