วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก