วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะร่วมต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาเรียนรู้ระบบงาน การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาเรียนรู้ระบบงาน การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยมี นางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย และในส่วนของการจัดการระบบสุขภาพและบริการสถานพยาบาล บรรยายโดยนางสาววาทิตรัตน์ ศรีทอง พยาบาลปริญญาระดับ 7 สถานพยาบาลโรงไฟฟ้าจะนะ หลังจากนั้นได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นลำดับต่อไป