วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมต้อนรับคณะสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมต้อนรับคณะสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะและศึกษาเรียนรู้ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางสุขภาพของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมี น.ส.ศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ภายใต้โครงการ “ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ” การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน: โอกาส และความท้าทาย