วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า – กินข้าวยำสัญจรกับภาครัฐและเอกชนประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายรังสิต แก้วหวังสกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า – กินข้าวยำสัญจรประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ผู้จัดการบริษัท ปลัดอำเภอ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ ภาคเอกชน เจ้าของกิจการห้างร้านเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม