วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการกินน้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจร ของอำเภอจะนะ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการกินน้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจร ของอำเภอจะนะ ณ โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด โดยมีการประชาสัมพันธ์ถึงโครงการพลังงงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โดยจะมีการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมงานระยะเวลา 1 ปี กับ กฟผ.จะนะ จำนวน 106 อัตรา โดยในกิจกรรมดังกว่าว ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะเป็นประธาน และมีหน่วยงานต่างๆในอำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมและชี้แจงข่าวสารด้วย