วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

“ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ” รองอธิการบดี มรภ.สงขลา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ เจ้าตัวย้ำ ขอนำความรู้สร้างคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน-ประเทศชาติ

สุดปลื้ม ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ” รองอธิการบดี มรภ.สงขลา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ เจ้าตัวย้ำความตั้งใจ ขอนำความรู้ที่ร่ำเรียนสร้างคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติอย่างเต็มที่

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พื้นที่ศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565 โดยรางวัลดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำคุณประโยชน์ต่อคณะฯ และสังคมส่วนรวม

ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตนเชื่อว่าศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนที่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต่างมุ่งหวังที่จะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้สร้างคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติอย่างเต็มที่ ซึ่งในส่วนของตนก็ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการร่ำเรียนไปประยุกต์และปรับใช้ในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในด้านการบริหารการเรียนการสอน การบริหารงานในระบบราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และท้ายสุด ตนมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งการให้ความรู้กับน้อง ๆ นักศึกษาคนรุ่นใหม่ต่อไป