วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

“ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.แม่โจ้

“ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นจาก ม.แม่โจ้ เจ้าตัวเผยมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงาน สร้างชื่อเสียงและธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ 40 ปี ไม้ผลคืนถิ่น และ 90 ปี แม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.ศุภัครชา กล่าวว่า ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทุกคนล้วนถูกหล่อหลอมเจียรนัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมไปพัฒนาประเทศชาติ ทุกครั้งที่ได้เดินทางไปทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ต่าง ๆ ตนรู้สึกภูมิใจทุกครั้ง นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาจวบจนปีที่ 90 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำคุณูปการมากมาย ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ในงาน 40 ปี ไม้ผลคืนถิ่น 90 ปี แม่โจ้ ในครั้งนี้ พวกตนพร้อมจะเป็นแหล่งพลังงานกระจายออกไปเติมพลัง เชื่อมโยง สร้างชื่อเสียง และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป