วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“ปลุกพลังเยาวชนสร้างสุขผ่านกีฬา SDN FUTSAL เพื่อนกันมันส์โนแอลใต้ล่าง”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี SDN Futsal No L cup 2023 inspired by thai pbs “เพื่อนกันมันส์โนแอล” ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ตอนล่าง จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ อาคารโรงยิมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายปรีชัย มะละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดจาก พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 16 ทีมแข่งขัน นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสงขลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน เพื่อการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดี ให้แก่ เครือข่ายผู้ฝึกสอน นักกีฬาในพื้นที่โซนภาคใต้ตอนล่าง และการรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมในงานกีฬา ให้เป็นงานกีฬาสร้างสุข สนุกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างความปลอดภัย ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ ผ่านกีฬาฟุตซอล

นายปรีชัย มะละวรรณโณ ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับและชื่นชมถึงการมุ่งมั่นฝึกซ้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกทีมที่ได้ ผ่านในระดับจังหวัด มาสู่ในรอบชิงแชมป์ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่ระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน “SDN FUTSAL NO L” รายการนี้ ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนา การเตรียมนักกีฬา เพื่อ นำไปสู่การเป็นตัวแทน เข้าร่วม การแข่งขันในระดับสูงขึ้น และเป็นเวทีที่จะให้เยาวชน ได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา ตลอดจน เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรักความสามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็น พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา ได้มุ่งเน้นในด้านการพัฒนากีฬา รวมถึง การเปิดพื้นที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ขณะนี้ จังหวัดสงขลา กำลังขับเคลื่อน “สงขลาเมืองกีฬา” (Songkhla Sports City) สู่การพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาในทุกมิติอย่างยั่งยืน ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศจัดตั้งให้จังหวัดสงขลา เป็นเมืองกีฬา (Sports City) มีการจัดกิจกรรมทางการกีฬาให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจังหวัดและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการกีฬาอย่างครบวงจร และสอดคล้องตามลักษณะความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่และจังหวัดอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศอย่างยั่งยืน และ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และแขกผุ้มีเกียรติ ได้ ดื่มนมพร้อมกัน เพื่อเปิดพิธี และ ส่งสัญญาณ การจัดกิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์ ปลอดภัย ปลอดเหล้า รณรงค์การดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นมดีดื่มได้ทุกวัย และการสร้างค่านิยมที่เหมาะสม ในคนรุ่นใหม่ สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

และขอเชิญชวน ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ให้แก่นักกีฬา ผ่าน Facebook Live เพจ “Sdn futsal No L” สดทุกคู่แข่งขัน และ ร่วมเชียร์ใน 4 คู่สุดท้าย ซี่งจะทำการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป