วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาประจำอำเภอควนเนียง

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้ตรวจงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาประจำอำเภอควนเนียง ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของงาน ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้ได้ตามมาตรฐาน ณ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา