วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

 ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมประชุมการจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัด

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมประชุมเตรียมการ การจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัด ลดค่าครองชีพในชุมชน กระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์