วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานบุคลากรจากเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย และคณะครู นักเรียนนักศึกษาจาก ก.ศ.น.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย นำโดยนายพิทยา บรรจงรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสะบ้าย้อย พร้อมด้วยคณะบุคลากรจากเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย และคณะครู นักเรียนนักศึกษาจาก ก.ศ.น.สะบ้าย้อย โดยมาศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์