วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมประชาคม ใช้โรงแรม วีแอล หาดใหญ่ เป็นสถานกักตัวในรูปแบบ Hospitel เตรียมความพร้อมในการนำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ นายศุภโชค ยอดแก้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ. ตัวแทนจากอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชน อสม. และทีมภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมประชาคม กับชุมชน เพื่อใช้โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ และโรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ โรงแรมมาย เฮาส์ จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย ( Community Isolation) และได้จัดประชุมประชาคม เพื่อใช้สถานที่ของโรงแรม วีแอล หาดใหญ่ จัดตั้งเป็นสถานกักตัวในรูปแบบ Hospitel ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน

ทั้งนี้มติในที่ประชุมเห็นด้วยในการให้ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ และโรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ โรงแรมมาย เฮาส์ เป็นศูนย์พักคอย ( Community Isolation) และ โรงแรม วีแอล จัดตั้งสถานกักตัวในรูปแบบ Hospitel โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน