วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานในการจัดงานประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงชนะเลิศระดับมัธยมภาคใต้ ครั้งที่ 10 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563

21 ก.พ. 2020
790

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 63 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานในการจัดงานประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงชนะเลิศระดับมัธยมภาคใต้ ครั้งที่ 10 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา