วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ประเทศตุรกี ส่งความปรารถนาดี ถึงชาวมุสลิมภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฏอน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องมุสลิม ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 มอบเครื่องบริโภคบรรจุกล่อง 1200 กล่อง ผ่าน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.พรรค ปชป.เขต 8 สงขลา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สืบเนื่องจากสถานฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้รับการประสานจากประเทศตุรกี ในการที่ประชาชนในประเทศตุรกี ได้ร่วมกันส่งกำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค ส่งมาให้แก่พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ โดยผ่านมายังสถานฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ผ่านต่อมายังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.พรรค ปชป.เขต 8 สงขลา เป็นผู้ที่ได้มอบหมายร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อนำเครื่องอุปโภคบรรจุกล่องจำนวน 1,200 กล่อง ที่ได้รับมอบจากประชาชนชาวตุรกี นำมามอบให้แก่ พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อไว้ใช้ในช่วงเดือนรอมฎอน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยวันนี้ พล.ต ต สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.พรรค ปชป.เขต 8 สงขลา พร้อมด้วย ดร. มูหัมหมัดอามีน เจะหนุ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิเพื่อความดี (AIK) นายอำเภอจะนะ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอจะนะ และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคเครื่องบริโภคบรรจุกล่องให้แก่พี่น้องมุสลิมในเขตอำเภอจะนะ โดยเป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นคือ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้ามารับเครื่องบริโภคบรรจุกล่อง ซึ่งวันนี้พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และคณะได้นำเครื่องบริโภคบรรจุกล่องไปมอบให้พี่น้องมุสลิม 3 จุดคือจุดแรก ที่ห้องประชุมโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ จุดที่สอง มัสยิดนูรุลยามาล บ้านน้ำเค็ม ตำบลบ้านนา และจุดที่สาม ณ มัสยิดนูรุลอีมาน ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โดยที่ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.พรรค ปชป.เขต 8 สงขลา มอบหมายร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลาม ได้ไปประสานงานกับท่านเอกอัคราชฑูตตุรกี ประจำประเทศไทย ซึ่งต่อมาท่านเอกอัคราชฑูตได้ประสานโดยตรงกับท่าน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ให้ออกหนังสือไปยังเอกอัครราชฑูต โดยทำหนังสือให้เป็นโครงการของรัฐบาลของประเทศตุรกี ผ่านมายังกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งจะผ่านกรมที่ดูแลในเรื่องของมนุษยธรรมในเรื่องของการก่อสร้าง การช่วยเหลือแก่ประเทศมุสลิม และประเทศที่เป็นพี่น้องไม่ใข่มุสลิมทั่วโลก และหนึ่งในนั้นก็คือ โครงการ มอบกล่องความสุขที่ทาง พล.ต.ต สุรินทร์ ปาลาเร่ ขอไปในเรื่องของเครื่องบริโภคบรรจุกล่อง

เพื่อนำมามอบให้แก่พี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเนื่องจาสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ตามกรมที่ดูแลในเรื่องของมนุษยธรรม ในเรื่องของการก่อสร้าง การช่วยเหลือของรัฐบาลตุรกีนั้น ได้ประสานโดยตรงกับ พล.ต.ต สุรินทร์ ปาลาเร่ ให้นำกล่องบรรจุเครื่องบริโภคมามอบให้แก่พี่น้องมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา เป็นจำนวน 1,200 กล่อง