วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คุณคมกฤช โล่ห์เพ็ชร์ ผู้จัดการใหญ่บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารทีทีเอ็ม ร่วมต้อนรับ คุณกิตติกร  โล่ห์สุนทร  ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร และคณะ โดยมีการวิทยากรบรรยายข้อมูลการดำเนินธุรกิจโดย คุณบรรหาร กบิล-พัตร ผู้จัดการส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร  ในวาระมาเยี่ยมเยียนอุตสาหกรรมในภาคใต้  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต