วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“ปพิชญา บัวเพชร์” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ สอบออนไลน์ชิงทุนการศึกษา หัวข้อความรู้ทั่วไปในภาษาจีน ระดับต้น ระดับอุดมศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวปพิชญา บัวเพชร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้คะแนนร้อยละ 77.88 โครงการสอบออนไลน์ชิงทุนการศึกษา หัวข้อ ความรู้ทั่วไปในภาษาจีน ระดับต้น ระดับอุดมศึกษา จัดโดย เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา