วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่าย รถยนต์มือสอง

1. รายละเอียด พร้อมเงื่อนไขการประมูล : แผนกจัดซื้อจัดจ้าง โทร. 074-210008-18 ต่อ 211,212

2. เปิดให้ดูรถ : วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00น.  ณ บมจ.หาดทิพย์ สนง.หาดใหญ่ (บ้านพรุ)

3. เปิดประมูล : วันที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 08.00-12.00 น. ณ บมจ.หาดทิพย์ สนง.หาดใหญ่ (บ้านพรุ)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประมูล ตั้งแต่วันนี้ – 29 กรกฎาคม 2565