วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)สืบสานประเพณี ทำบุญทอดกฐิน สามัคคี ร่วมเป็นประธานในการจัดองค์กฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดน้ำกระจาย ตำบล พะวง จังหวัดสงขลา

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน เป็นอันดับหนึ่งของโลก ร่วมสืบสานประเพณี ทำบุญทอดกฐิน สามัคคี โดยร่วมเป็นประธานในการจัดองค์กฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดน้ำกระจาย ตำบล พะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียง ซึ่งนำโดย คุณไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์ รองประธานบริหาร , คุณศิริพร นารีหวานดี ผู้จัดการทั่วไป , คณะผู้บริหาร และพนักงานสงขลาแคนนิ่ง ร่วมจัดขบวนแห่กฐิน ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมาน สามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา