วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย)จำกัดอำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มที่ได้รับ CSR วัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งที่2

เมื่อวันที่19 ตุลาคม2564 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย)จำกัด โดยแผนกประชาสัมพันธ์ ส่วนบริหารภาพลักษณ์ อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มที่ได้รับ CSR วัคซีนซิโนฟาร์ม จากทีทีเอ็ม ครั้งที่2ได้แก่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ราชการ กลุ่มสื่อมวลชน ครอบครัวพนักงาน จำนวน 53คน ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ โดยให้บริการจาก รพ.จะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา