วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

บมจ.หาดทิพย์ เปิดประมูลรถยนต์ใช้แล้ว ประจำปี 2566

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลรถยนต์ใช้แล้ว ประจำปี 2566 จำนวน 17 คัน ประกอบด้วย รถโฟล์คลิฟท์ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และ รถบรรทุกส่วนบุคคล ณ โรงงานหาดใหญ่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีรายละเอียดการเปิดประมูล ดังนี้

1.  เปิดให้ดูรถ

  1. รอบที่ 1 วันนี้ – 8 ธันวาคม 2566
  2. รอบเช้า      เวลา 09.00-12.00 น.
  3. รอบบ่าย     เวลา 13.00-16.00 น.

1.2 รอบที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-10.00 น.

2. เปิดจำหน่ายซอง  

  • วันนี้ – 8 ธันวาคม 2566       ตั้งแต่เวลา  09.00-16.00 น.
    • วันที่ 14 ธันวาคม 2566       ตั้งแต่เวลา  10.00-10.30 น.

3. ยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

4. เปิดประมูล วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

  • คุณวลัยกาญจน์  ศุภรทวี และ คุณวัชรพงษ์  สุวรรณมณี 

เบอร์ติดต่อ 074-210008-18 ต่อ 212

  • สามารถสแกนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน   QR Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โทร : 074-210-008 ถึง 18 ต่อ 208

คุณปิยมาศ กัมพลานนท์              ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

คุณสุวดี ศรีสมบูรณ์                    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์