วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18 สุดเจ๋ง คว้าโล่ดีเด่นประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมจากผลงาน “วิถีอูรักละโว้ยฯ”

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีประกวดสารคดีเชิงข่าวระดับประเทศ “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18 กวาด 4 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 45,000 บาท ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น จากผลงาน “วิถีอูรักละโว้ย ร่องรอยแห่งสายน้ำ” และอีก 3 รางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมนักศึกษาในหลักสูตรเข้ารับรางวัลการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งประเภทวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งหมด 78 เรื่อง จาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา ยังคงรักษามาตรฐานผลิตผลงานคุณภาพผ่านเข้ารอบสุดท้าย และสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น จากผลงานเรื่อง “วิถีอูรักละโว้ย ร่องรอยแห่งสายน้ำ” รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 20,000 บาท

2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น (รางวัลชมเชย) จากผลงานเรื่อง “ปลาขี้ตังราชินีแห่งทะเลสาบสงขลา” รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท

3.รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น (รางวัลชมเชย) จากผลงาน เรื่อง “โอกาสทางการศึกษา หนทางสู่ความเท่าเทียมของชาวมานิ” รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท

4. รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ (รางวัลชมเชย) จากผลงานเรื่อง “โฮมสเตย์เกาะยอ” ปัญหาการรื้อถอนที่หวังให้รัฐทบทวน รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท รวมตลอด 9 ปีที่แข่งขัน มรภ.สงขลา สามารถคว้ารางวัลรวม 29 โล่รางวัล