วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการ ประกวดจิตรกรรม UOB Painting of the Year ครั้งที่ 13

นายนาวิน พลพงศ์ นิสิตวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 โครงการผลิตร่วมระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์กับคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Most Promising Artist of the Year Emerging Artist Category จากการ ประกวดจิตรกรรม UOB Painting of the Year ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น รับเงินรางวัล 100,000 บาท สร้างสรรค์ผลงานในชื่อ วิถีชีวิตชนบท 1 โดยใช้เทคนิค : สื่อผสมบนแผ่นไม้ (เปลือกมะพร้าวแห้ง) สำหรับเเรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนายนาวิน พลพงศ์ ได้รับแรงบันดาลใจจาก จากชีวิตชนบทในช่วงเวลาต่างๆ ของเเต่ละวันที่สะท้อนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสมจากวัสดุธรรมชาติการเล่าเรื่องถึงอาชีพของชาวสวนมะพร้าวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทที่เรียบง่าย ไร้ความวุ่นวาย ผลงานวิถีชีวิตชนบท 1 ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแสดงผลงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ต่อไป