วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“นิพัฒน์” นำขบวนคาราวานผลไม้ ส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมร่วมฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้นำผลผลิตทางการเกษตร เงาะ และมังคุด นำมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เดินทางมา ณ โรงแรมพาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท

ซึ่งได้ถูกตั้งให้เป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังหน้ากองสวัสดิการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล เพื่อนำผลไม้ มังคุด และเงาะ มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน พร้อมร่วมฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน