วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นิพนธ์ เผย ร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ผ่านสภาผู้แทนฯแล้ว และเตรียมพิจารณาร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกรทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ….” ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N402 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

จากนั้นในเวลา 14.30 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการได้ร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสุริยัน อาคารรัฐสภา ในการนี้ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ได้ผ่านวาระ 2 และ วาระ 3 ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรียบร้อยแล้วในเวลา 18.20 น. ซึ่งจะมีการนำขึ้นพิจารณาในชั้นวุฒิสภาต่อไป