วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นิพนธ์ เปิดแข่งขันว่ายน้ำ “อบจ.สงขลาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1” มุ่งเสริมสร้างเด็กและเยาวชนภาคใต้ให้มีทักษะด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 2 เมษายน 2565 ที่สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา นายนิะนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “อบจ.สงขลาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1”

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ” การกีฬาเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงให้มีทักษะการกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถพัฒนาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สำหรับ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อบจ.สงขลาแชมป์เปี้ยนชิพครั้งนี้จัดเป็นครั้งนี้ จัดเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน และเพื่อให้ทีมนักกีฬาว่ายน้ำที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้เรียนรู้ และศึกษาเทคนิคการว่ายน้ำในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการทดสอบระบบต่างๆของสระว่ายน้ำแห่งนี้ โดยมีนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 29 ทีม รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 252 คน ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 15 ประเภท อาทิ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย – หญิง , ประเภทกรรเชียง ชาย – หญิง , ประเภทกบ ชาย – หญิง , ประเภทผีเสื้อ ชาย – หญิง , ประเภทเดี่ยวผสม และประเภทผลัดผสม เป็นต้น