วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“นิพนธ์” ลุยช่วยเต็มที่ ชาวสวนมังคุด – เงาะราคาตกต่ำเนื่องจากโควิด ย้ำ ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อ พร้อมกระจายผลผลิตไปทั่วทุกภูมิภาค

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริโชค โสภา อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาราเล่ เลขานุการ อบจ.สวขลา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี และทีมบริหาร อบจ.สงชลา ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ทั้งมังคุดและเงาะตกต่ำ ณ ที่ทำการศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนนาทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “วันนี้เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งในพื้นที่อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลานั้นเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกผลไม้จำนวนมาก ประกอบกับปีนี้ผลผลิตทั้งมังคุดและเงาะ ออกสู่ตลาดพร้อมกัน เจอกับสถานการณ์โควิด ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ ซึ่งในขณะนี้ทุกฝ่ายก็ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ในส่วนนี้หากสามารถรวบรวมและส่งผลผลิตมายังศูนย์คัดแยกและออกจำหน่ายได้ เราก็สามารถบริหารจัดการดูแลผลผลิตทั้งหมดได้ในคราวเดียวทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการดูแลพี่น้องเกษตรกร”

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะที่สามารถอำนวยความสะดวกการขนส่ง จากสวนไปยังจุดรวบรวมผลผลิต การเพิ่มแหล่งรับซื้อ และกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ภูมิภาคอื่นได้นั้น จะใช้กลไกการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นมาสนับสนุนดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และในวันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเพื่อคัดแยก และการส่งผลผลิตให้แก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มายังจังหวัดสงขลาเบื้องต้น 5,000 กล่อง เพื่อส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ระบายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศและการส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งต้องพยายามทำควบคู่กันไป ฉะนั้นการจัดการอย่างมีระบบจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

จากนั้น รมช.มท.ได้เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อติดตามการดำเนินการกระจายผลผลิตของศูนย์คัดแยกไม้ผลอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีนายอำเภอสะบ้าย้อย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการลงพื้นที่ ซึ่งราคาผลผลิตที่ศูนย์คัดแยกไม้ผลอำเภอสะบ้าย้อยวันนี้ทั้งเงาะและมังคุดมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาท

ต่อมาในเวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.และคณะ พร้อมด้วย ส.ส.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปยัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่น้ำขาว อำเภอจะนะ เพื่อติดตามรับฟังปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ต่างๆ พร้อมกันนี้ รมช.มท.ยังได้รับซื้อมังคุดของกลุ่มวิสาหกิจฯในวันนี้ทั้งหมดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอีกด้วย