วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“นิพนธ์” รับประธานจัดงาน101 ปี รร. วิเชียรชม เชิญชวนร่วมกิจกรรมแรลลี่ 101 ปี วิเชียรชม ชิงถ้วยรางวัลจากประธานรัฐสภา 21-22 พ.ค. นี้พร้อมอีก3กิจกรรมใหญ่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24มีนาคม 2565 โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม ชุดที่ 12 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม ครั้งที่ 4/2565 โดยมี คณะกรรมการศิษย์เก่าฯ นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณาใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1)การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน 2)กิจกรรมทำบุญตักบาตร/เปิดบ้านวิชาการ 101 ปี วิเชียรชม ในวันที่ 15 พ.ค. 65 3)กิจกรรมแรลลี่ 101 ปี วิเชียรชม ตอน สงขลา – ตรัง หนุกกันจังพี่น้องเห้อ เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้และท่องเที่ยว บนเส้นทาง สงขลา – สตูล – ตรัง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม นำรายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 21-22 พ.ค. 65
4)กิจกรรมเดินวิ่ง 101 ปี วิเชียรชม 5)กิจกรรมคืนสู่เหย้า 101 ปี วิเชียรชม ในวันที่ 28 พ.ค. 65

โดยช่วงท้ายของการประชุม นายสรรเพชร บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบเงินสนับสุนน ในนามบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จำนวน 300,000 บาท พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน และนอกจากนี้ยังมี เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมสมทบทุน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย

นายนิพนธ์ ได้กล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนกำลังจะจัดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมแรลลี่ 101 ปี วิเชียรชม แรลลี่ท่องเที่ยวครอบครัว หา RC, ตอบคำถาม และเล่นเกมส์ โดยท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ให้เกียรติมามอบรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการจัดแถลงข่าวในวันที่ 9 เม.ย. นี้ พร้อมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอกทุกภาคส่วน ที่ได้พร้อมใจกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ผ่านปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนสนับสนุน หรือแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ โดยตนมองว่านอกเหนือจากงบประมาณและการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว การสนับสนุนจากภาคส่วนอื่น ๆ ก็มีเป็นส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนให้รุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป