วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นิพนธ์ ยัน มหาดไทย พร้อมร่วมมือ ก.พาณิชย์และก.เกษตรฯ ดูแลพี่น้องเกษตรกรราคาพืชผลตกต่ำ จากสถานการณ์โควิดฯ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ได้เข้าช่วยเหลือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่3ของประเทศไทย ว่า ขณะนี้จะยังมีการช่วยเหลือขากหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังคงมียอดผู้ติดเชื้อที่สูงอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์ในภาพรวมต่างๆจะทยอยดีขึ้นพร้อมทั้งมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด โดยตลอดช่วงวันหยุดราชการก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปตรวจราชการติดตามงานถึงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบมาตลอดระยะของการระบาดระลอกที่ 3 นี้

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ รมช.มท.ได้มีการพบปะพี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกรจึงทำให้ทราบถึงความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก หลายคนขาดรายได้จากการทำงาน ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ปลูกฟักทอง ฟักเขียว พริกเขียวมัน ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่มีคนเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของที่ตลาด รวมทั้งไม่กล้าเดินทางเพื่อไปรับซื้อพืชผลทางการเกษตรดังกล่าว ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำและค้างอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งตนในฐานะที่รับผิดชอบในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ก็ได้มีเข้าไปติดตามแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ พร้อมทั้งประสานการเข้าไปดูแลและหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งหลายภาคส่วนได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีเพื่อลงพื้นที่นำอาหาร ทั้งพร้อมรับประทาน อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดป้องกันโรค และสิ่งของจำเป็นไปมอบให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ รมช.มท.ได้เน้นย้ำด้วยว่า รัฐบาล ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกัน ประสานงานกัน ในการช่วยเหลือต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยนายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้มีการประสานการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 46 ตัน และยังมีเครือข่ายองค์กรต่างๆที่ได้เข้าร่วมด้วยช่วยกัน อีกหลายองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบจากสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และในเร็วๆนี้ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินมาตรการฯเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป