วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นิพนธ์” ฟิต ตอบ 2 กระทู้แยกเฉพาะ ปมที่ดิน จ.ตรังออก น.ส.3 ก. มิชอบ เจ้าตัวสั่งเข้มให้เพิกถอนเอกสาร น.ส.3ก. พ่วงอีกกระทู้ ให้เร่งปรับซ่อมสะพานข้ามลำห้วยส้มป่อย จ.หนองบัวลำภู ให้ชาวบ้านสัญจร-ขนสินค้าเกษตรได้สะดวกขึ้น

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2565 ที่รัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่องขอให้ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ในพื้นที่ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 11 ฉบับ ว่าได้ออกทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน หรือออกทับเขตป่าชายเลนหรือไม่

โดยนายนิพนธ์ ชี้แจงว่า กรมที่ดินได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดแรกเพื่อตรวจสอบที่ดินดังกล่าวจำนวน 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 429 ไร่ – งาน 74 ตารางวา จากทั้งหมด 11 แปลง โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมที่ดิน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 ประมวลกฎหมายที่ดิน ปรากฎว่าที่ดินดังกล่าวได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อน เนื่องจาก ส.ค. 1 ซึ่งเป็นหลักฐานเดิมของ น.ส. 3 ก. ดังกล่าว แจ้งข้างเคียงบางด้านจดป่าว่างเปล่าและป่าเลน ซึ่งเป็นการนำที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. 1 มารวมออก น.ส. 3 ก.โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ล่าสุดกรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสอบสวนฯ ยังดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงได้กำหนดประเด็นให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินที่แท้จริงของ ส.ค. 1 ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. 3 ก. มีข้อสงสัยในเขตปกครองว่า เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้ในหมู่ที่ 2 แยกเป็นหมู่ 5 ตำบลวังวนหรือไม่ และจากหมู่ที่ 4 แยกเป็นหมู่ 3 หรือไม่ จึงต้องทำการตรวจสอบให้ชัดเจน ว่าแต่ละแปลงปัจจุบันตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ใดบ้าง

“ ผมได้สั่งการให้เร่งรัดในการดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งกรมที่ดินจะได้ทำหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ให้ดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ เมื่อเพิกถอน น.ส. 3 ก. แล้ว จากนั้นก็จะต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบต่อไป ทั้งเจ้าพนักงานที่ดินที่ออกกเอกสารสิทธิ์ขณะนั้น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว

ต่อมานายนิพนธ์ ยังได้ตอบกระทู้แยกเฉพาะของ นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ถึงการปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยส้มป่อย ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ปัจจุบันมีสภาพเป็นสะพานไม้เก่าชำรุดเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไป – มาด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ว่า สะพานข้ามลำห้วยส้มป่อยอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาด่าน ซึ่งได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้ว โดยทางเทศบาลตำบสลนาด่านได้บรรจุแผนโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยส้มป่อย ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยส้มป่อยงบประมาณ 500,000 บาท ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างวิศวกรรับรองแบบการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยส้มป่อย และจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยส้มป่อย ปัจจุบันเทศบาลนาด่านยังไม่ได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570 เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประสานและเร่งรัดให้เทศบาลนาด่าน นำโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้งจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อไป