วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานฯ เข้าเยี่ยมชมบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 (เวลา 10.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายแนะนำบริการภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ และบรรยายบริการในการพัฒนาผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ต้นแบบได้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาตร์ภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์